Wie zijn wij?

Wij, David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, hebben deze site in het leven geroepen vanwege de harde censuur die wij hebben ondervonden bij vereniging De Vrije Gedachte (zie Dossier De Vrije Gedachte). Bedoeling van deze site is om informatie te verstrekken over de vrijdenkerij en het bevorderen van een zo’n open mogelijk debat op ons forum over onderwerpen die vrijdenkers bezig houden. In september 2016 braken Bakker en Neerhoff tijdelijk met Hagenaars, en sloten het Forum gedurende ruim een jaar. Sinds 22 november 2017 is het Forum weer opengesteld. Wij nodigen jullie uit om op dit forum mee te discussieren.

David Bakker is als pensioenspecialist werkzaam in het MKB en publiceert regelmatig in vakbladen. Hij werd in 2009 lid van De Vrije Gedachte en kwam er snel achter dat bij deze vereniging gehoorzaamheid aan het bestuur meer op prijs wordt gesteld dan een kritische houding.

Lex Hagenaars is eind jaren 1960 lid geworden van het Humanistisch Verbond, later ook van Humanitas en De Vrije Gedachte. Naast een drukke werkkring als interim manager gericht op veranderingsprocessen was hij bestuurslid bij Humanitas, Het Reinaldahuis, de Coornhertstichting, de Wezenkas en het Steunfonds voor praktisch Humanisme. Hij was ook voorzitter van De Vrije Gedachte, die na een moeilijke periode zich weer oprichtte.

Fred Neerhoff was als ingenieur jarenlang actief op het gebied van onderwijs en onderzoek aan verschillende universiteiten en hogescholen. Hij verrichtte wetenschappelijke publicaties over onderwerpen uit de mathematische fysica (met name akoestische, mechanische en elektro-magnetische diffractie theorie), de theorie van elektrische circuits en (niet-lineaire) systeemtheorie. Verder studeerde hij enige jaren psychologie, was vakbondsbestuurder en leidde verschillende onderwijs- en onderzoeksgroepen. Momenteel is hij een vrij gevestigd publicist.

Als radicale vrijdenker en atheïst was hij van halverwege de jaren zestig tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw lid van de vereniging De Vrije Gedachte. In 2006 meldde hij zich opnieuw aan. Nadat hij op uitnodiging van de redactie van De Vrijdenker begin 2010 een kritisch essay over Erasmus publiceerde werd er vanuit het Bestuur van De Vrije Gedachte een hetze tegen hem gestart. Dit was een van de oorzaken dat hij samen met David Bakker en oud-voorzitter Lex Hagenaars een kritische oppositie binnen de vereniging begon. Echter, al per 3 juli 2010 legde het nieuwe Bestuur hen een publicatieverbod op. Wegens onvoldoende draagvlak binnen de vereniging annuleerde Fred Neerhoff in augustus 2011 zijn lidmaatschap, en nam hij samen met David Bakker en Lex Hagenaars het initiatief tot dit internetforum.