Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

vanpraagbiografie
Berichten: 2
Lid geworden op: vr 11 apr 2014, 15:54

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door vanpraagbiografie »

Het lijkt me nogal voor de hand liggen dat de Humanistische Alliantie zich niet verweert tegen jongensbesnijdenis. Ten eerste is er de humanistische "verdraagzaamheid" op het verkeerde moment, waar de humanisten bekend om staan. Ten tweede is het een misvatting om te veronderstellen dat humanistische organisaties zich zouden inzetten voor de emancipatie van bepaalde groeperingen.
U kunt dit allemaal nalezen in een gratis biografie over J.P. van Praag, de humanist. Wilt u misschien deze biografie cadeau? Download dan de biografie Het Grondsop voor de Goddelozen op http://www.jpvanpraag.nl gratis. De biografie van 567 pagina's behandelt leven en werk van J.P. van Praag, de humanist. Maar nu komt het! Van Praag zette zich in voor de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Nu zult u zeggen, wat is daar zo bijzonder aan? Alles! Dat humanisten zich inspannen voor de emancipatie van bepaalde groepen komt helemaal nooit voor. Ook de vraag wat te denken van de humanistische geheimtaal rechtvaardigt een biografie. De lezer zal zich aan het eind van de biografie verheugen over de geboden inzichten en begrijpen dat er in het Humanistisch Verbond/Humanistische Alliantie decennialang volkomen onbegrip heerste over levensbeschouwelijke kwesties als homoseksualiteit (dat niet "normaal" zou zijn). Tevens krijgt de lezer enig inzicht in de geschiedenis van de buitenkerkelijken in de 20e eeuw en een visie op Van Praag, de gedreven en getergde leider van de humanisten.
hagenaars

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door hagenaars »

Ik weet niet waar deze man zijn "diepgravende" kennis vandaan haalt. Humanisten hebben zich nooit op het verkeerde moment verdraagzaam getoond, maar altijd op het juiste moment aandacht gevraagd voor maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen. Zoals homosexualiteit, de pil van Drion, het recht zelf te besissen over de gewenste dood,
De samenleving humaner maken en mensen de mogelijkheden geven het leven als zinvol te ervaren. Dat doen humanisten met leden en partners. Thema's zijn daarbij een bron van onderzoek naar persoonlijk en maatschappelijk humanisme en mensenrechten. De gelijkberechtiging van buitenkerkelijken in onderwijs, de ouderenzorg en in de krijgsmacht is fameus.
Ik kan mij wel voorstellen dat de anonieme auteur zijn 567 pagina´s onder de aandacht wil brengen, maar op deze manier, nee...zo kan het niet echt lukken.
David Bakker
Beheerder
Berichten: 1337
Lid geworden op: ma 28 nov 2011, 00:35

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door David Bakker »

David Bakker schreef:Vandaag publiceerden Fred Neerhoff en ik het artikel “De verborgen motieven achter de strijd van het Humanistisch Verbond tegen jongensbesnijdenis”. U kunt dit artikel lezen door op de navolgende link te klikken: http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/ ... esnijdenis .
Bovengenoemd artikel is niet meer op de site van De Dagelijkse Standaard te vinden. Daarom plaats ik de tekst van het artikel hier (de hyperlinks in de oorspronkelijke tekst zal ik in een later stadium nog toevoegen):

De verborgen motieven achter de strijd van het Humanistisch Verbond tegen jongensbesnijdenis
In kringen van humanisten bevinden zich veel ‘vrienden en vriendinnen van de islam’ . Dit verklaart wellicht waarom Hirsi Ali vanuit die hoek destijds weinig enthousiaste bijval kreeg voor haar pleidooi tegen genitale verminking van islamitische meisjes. Het is in dit verband geen toeval dat veel humanisten en moslims weinig sympathie hebben voor de staat Israël (en joden). Des te opvallender is het dat humanistische verenigingen als het Humanistisch Verbond en De Vrije Gedachte onder het mom van de rechten van het kind een actie zijn gestart tegen jongensbesnijdenis. Dit ritueel staat immers niet alleen voor de joodse maar ook voor de islamitische identiteit. Wat motiveert humanisten om deze nobele strijd te gaan voeren? En zetten ze hun vriendschap met de islam niet op het spel?

De actie is een initiatief van de humanistische vereniging De Vrije Gedachte. Deze kleine, zieltogende vereniging voer vroeger een onafhankelijke, eigenzinnige koers maar wordt tegenwoordig gedomineerd door leden van het Humanistisch Verbond dat deze actie actief ondersteunt.

Welk belang is met de strijd tegen jongensbesnijdenis gediend? Uiteraard staan ondergetekenden ook voor de lichamelijke integriteit van het kind. Maar bij gebrek aan een breed gedragen protest uit eigen kring en zolang het algemeen belang niet of nauwelijks wordt geschaad zetten wij grote vraagtekens bij de motieven van lieden die juist nu van buitenaf zo luidruchtig aandringen op een verbod.

Ik ben humanist dus ik ben okay
Humanisten weten wat goed en slecht is, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de rest van de mensheid. In dit opzicht doen zij niet onder voor hun christelijke concurrenten waaruit ze zijn voortgekomen. Hun ‘superieure’ moraal - die van ‘de mensenrechten’ - achten zij universeel. Een bekende verkondiger van deze universele moraal is oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond Paul Cliteur. Maar zoals Cliteur met Schopenhauer stelt dat medelijden de ware grondslag vormt van de moraal , zo stellen wij dat gepercipieerd eigenbelang (ter onderscheid van vulgair egoïsme) in laatste instantie het feitelijke gedrag determineert. De drang tot (over)leven is immers de motor in Darwin’s evolutietheorie. Daarom ook is de heersende moraal in wezen de resultante van een belangeneconomie, is dus plaats en tijd gebonden, en mist derhalve een materiële basis voor de geclaimde universaliteit van een natuurwet. Hoe zou het anders te verklaren zijn dat de moraal van onderscheidenlijke waardengemeenschappen zo kan verschillen?

Natuurlijk, mensenrechten zijn prachtig - wie is er nou niet voor gelijke rechten voor man en vrouw, fysieke integriteit, een verbod op slavernij en alle andere leuke dingen voor mensen? - maar zijn in feite vaak niet meer dan de vrucht van wishful thinking. Idem dito voor de roep om dierenrechten. Wat dit alles betreft onderscheiden de advocaten van een universele moraal en dierenrechten zich niet van de vrijgestelde klasse die vanuit de luxe positie van een gevulde maag, goede scholing en gezondheidszorg de christelijke charitas aanprijzen en die zich ook al beroepen op medelijden.

De nobele strijders tegen jongensbesnijdenis
Het is niet toevallig dat een slippendrager van Paul Cliteur, te weten Floris van den Berg, de vice-voorzitter van de humanistische vereniging De Vrije Gedachte, één van de drijvende krachten is achter de strijd tegen jongensbesnijdenis. Deze fanatieke, dogmatisch verblinde eco-alarmist die - ten einde de wereld van de ondergang te redden - van mening is dat de mens de morele verplichting heeft om vegetariër te zijn, promoveerde bij Cliteur op een academisch proefschrift met vergelijkbare morele cirkelredeneringen. Zijn belang in de strijd tegen jongensbesnijdenis (en ritueel slachten) is om zijn eigen superieur geachte ‘universele’ mensen- en dierenrechtenmoraal op te leggen aan andersdenkenden.

Een geheel ander geval is Anton van Hooff, voorzitter van diezelfde vereniging De Vrije Gedachte en een typisch voorbeeld van jezuïtische politieke correctheid. In zijn columns in het dagblad De Gelderlander doet Van Hooff weinig moeite om zijn haat jegens mensen als Theo van Gogh, Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders te verbloemen. Mensen die stuk voor stuk met gevaar voor eigen leven het verstikkende politiek correcte klimaat hier te lande doorbraken. Toen Van Hooff naar eigen zeggen door De Gelderlander werd gevraagd om zijn mening te geven over de afschuwelijke moord op Theo van Gogh door een islam-fascist, wist hij al snel te bedenken dat Theo van Gogh zijn lot eigenlijk aan zichzelf te danken had. Had hij, volgens Van Hooff, die zielige moslims maar niet zo’n pijn moeten doen met zijn getreiter!

Dezelfde Van Hooff fulmineert in hetzelfde dagblad ook al jaar en dag tegen de vermeende mensenrechtenschendingen door de staat Israël - waarom nooit eens een kritische noot over het fascistische Saoedi-Arabië? - daarbij gebruik makend van allerlei joodse stereotypen. Schrijver Leon de Winter kwalificeerde hem om deze reden als ‘moderne antisemiet’. Niet alleen in De Gelderlander maar ook op de website van de humanistische omroep Human grossiert Van Hooff in bedenkelijke opmerkingen over joden: Jongensbesnijdenis is volgens hem “een schattige gewoonte van joden”, jodenhaat en antisemitisme zouden geheel verschillende dingen zijn en over de katholieke moralist Erasmus - met zijn onomstreden angst voor het jodendom - mag op straffe van gehoon door Van Hooff geen kwaad woord worden gezegd.

Een ander bestuurslid van De Vrije Gedachte, te weten de Hamas-sympathisant Gerhard Elferink, zet ons eveneens aan het denken in zijn weblogs en artikelen: “Jood ben je als je het joodse geloof aanhangt en/of leeft in de joodse traditie. Maar om dan van een volk te kunnen spreken?”; “Vergeet ook niet één van de zionistische nederzettingen in Judea en Samaria te bezoeken. Ervaar dat gestolen goed wel terdege gedijen kan.”; “De haat die alle niet-joodse Palestijnen ten opzichte van de zionisten voelen is onvoorstelbaar diep. Veel dieper dan ik mij in mijn meest empathische fantasie kan voorstellen. En oneindig veel dieper dan waar al die zionistenvrienden weet van willen hebben.”; en, “Hamas is een toonbeeld van tolerantie als je hem afzet tegen de niet aflatende zionistische misdaden.”.

Het wekt in dit verband geen verwondering dat het verenigingsblad De Vrijdenker al jaren lang vol staat met anti-Israël propaganda en dat de redactie tegengeluiden zoveel mogelijk weert.

Gezien de ressentimenten jegens joden, die in humanistische kringen blijkbaar springlevend zijn, zou het ons niet verbazen dat deze een grote rol hebben gespeeld om onder het voorwendsel van ‘de mensenrechten’ een aanval te doen op de joodse identiteit. In dit verband is het goed om te weten dat het Humanistisch Verbond bij monde van voorzitter Rein Zunderdorp deze actie expliciet ondersteunt zodat we kunnen vaststellen dat er sprake is van een breed draagvlak binnen de humanistische beweging. Zunderdorp meldt in een blog: “Een van de speerpunten van de komende tijd is de strijd tegen de besnijdenis van minderjarige jongens, op basis van de rechten van het kind. Ik heb de succesvolle campagne van De Vrije Gedachte (gesteund door het Humanistisch Verbond) toegelicht”. Voorts is Zunderdorp op 22 september a.s. één van de sprekers op een symposium tegen jongensbesnijdenis.

Maar moslims besnijden toch ook?
Hirsi Ali vond indertijd bij de Humanistische Kerk nauwelijks gehoor toen zij genitale verminking bij meisjes aan de orde stelde. Maar nu ‘gründlige’ Duitse rechters hebben geoordeeld dat jongensbesnijdenis mensenrechtentechnisch niet deugt, is een discussie over een ritueel dat mede de islamitische identiteit treft plots salonfähig geworden in de politiek correcte kringen van het georganiseerde humanisme. We begrijpen dat wel. Je hoort die roomblanke humanisten als het ware stiekem denken: “We laten onze oren natuurlijk niet hangen naar die onbetrouwbare Somalische zwarte vrouw, maar als onze Duitse soortgenoten jongensbesnijdenis veroordelen kunnen wij als ‘Gutmenschen’ natuurlijk niet achter blijven”.

Gezien hun ervaringen met de lange geschiedenis van het jood-vijandige christelijke Europa voelen de joden zich door de anti-besnijdenis actie begrijpelijkerwijs eerder bedreigd dan de moslims. In tegenstelling tot de joden zijn de moslims immers in de vorige eeuw juist met open armen verwelkomd in Europa, niet alleen als arbeidskrachten maar ook als broodnodige achterban voor de zittende socialisten. De moslims - diep overtuigd van hun eigen ‘universele’ morele superioriteit - hebben daarom ook minder reden tot beklag dan de historisch geplaagde Europese joden.

Ten slotte
Een giftig mengsel van dogmatisch fanatisme en een grondige afkeer van joden lijken de hoofdrol te spelen in de ware motieven van humanisten om actie tegen jongensbesnijdenis te voeren. De poging om deze afkeer te verhullen, door te kiezen voor de strijd tegen een ritueel dat mede binnen de islam een rol speelt, is erg doorzichtig.

En wat de universele moraal betreft, misschien bestaat er bij nader inzien toch zoiets. We bedoelen de dubbele moraal, want die is van alle tijden.

David Bakker en Fred Neerhoff
hagenaars

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door hagenaars »

Leuk polemisch stuk! Maar zijn de genoemde drie, Elfrink, van den Berg en van Hooff nog altijd bestuurslid van De Vrije Gedachte? Ik dacht het niet...De Gelderlander lees ik niet, maar schrijft van Hooff daarin nog altijd stukkies?
Eliyahu
Berichten: 74
Lid geworden op: wo 01 okt 2014, 09:25

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door Eliyahu »

Bs"d

Mannenbesnijdenis is een MEGA-levensredder: http://tinyurl.com/velweg

Afbeelding
fred neerhoff
Berichten: 4560
Lid geworden op: di 13 dec 2011, 09:55

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door fred neerhoff »

Het tijdig verwijderen van de penis is effectiever.
Eliyahu
Berichten: 74
Lid geworden op: wo 01 okt 2014, 09:25

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door Eliyahu »

fred neerhoff schreef: do 23 jun 2022, 10:55 Het tijdig verwijderen van de penis is effectiever.
Bs"d

Geen probleem, ik doe het voor een Hartevelt.

Maar je zal 'm ook wel nodig hebben die Hartevelt....

Afbeelding
fred neerhoff
Berichten: 4560
Lid geworden op: di 13 dec 2011, 09:55

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door fred neerhoff »

Je lijkt er erg van te genieten.
Eliyahu
Berichten: 74
Lid geworden op: wo 01 okt 2014, 09:25

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door Eliyahu »

fred neerhoff schreef: vr 24 jun 2022, 10:59 Je lijkt er erg van te genieten.
Bs"d

Geniet van het leven; het duurt maar even.
fred neerhoff
Berichten: 4560
Lid geworden op: di 13 dec 2011, 09:55

Re: Verborgen motieven en jongensbesnijdenis

Bericht door fred neerhoff »

Jij kunt het weten :-)
Plaats reactie