Alexander Dugin in debat met Bernard Henri Lévy.

hagenaars

Alexander Dugin in debat met Bernard Henri Lévy.

Bericht door hagenaars »

Het Nexus-symposium begon dit jaar na de boeiende en de juiste vragen opwerpende inleiding van Rob Riemen, de oprichter en directeur van het Nexus Instituut, met twee top sprekers die aan elkaar gewaagd zijn. Zij staan overigens lijnrecht tegenover elkaar. Want Alexander Dugin (1962 Moskou) is ideologische grondlegger van de huidige Russische buitenlandpolitiek en een invloedrijke adviseur van president Poetin. Hij is oprichter en pleitbezorger van de Euraziatische Partij en de voornaamste voorvechter van het eurazianisme. De theorie dat Rusland een unieke culturele positie inneemt tussen Europa en Azië. Hij acht die positie onverenigbaar met westerse culturele waarden. Hij heeft een indrukwekkende lijst van publicaties, die zonder uitzondering conservatief en antiliberaal zijn.
Zijn tegenstander, geboren in Algerije in 1948 is Bernard-Henri Lévy en adviseur van president Macron. Hij verdedigt het Europese humanisme en de liberale waarden. Lévy is auteur van vele titels, meest recente werk The Empire and the Five Kings. Hierin schetst hij de nieuwe verhoudingen in de wereldpolitiek. De vijf koningen zijn de huidige wereldleiders, hij bepleit een sterkere rol voor Europa, is tegen populisme en fascisme. Zijn wereldbeeld is de Verlichting.
Het voert te ver om in dit kort bestek uiteen te zetten waar deze discussie ons bracht, maar de geïnteresseerde kan via de site van Nexus het debat woordelijk volgen.
Plaats reactie