Dossier De Vrije Gedachte

Op deze pagina treft u door ons verstuurde nieuwsbrieven en een zwartboek aan. Deze stukken geven inzicht in  het conflict dat wij, David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, hadden met het bestuur (en redactie) van De Vrije Gedachte. Naar onze mening was de kern van het conflict dat het bestuur en redactie geen kritiek duldden en niet genegen waren opvattingen van andersdenkenden te tolereren. Dergelijke ‘ongewenste’ opvattingen werden bijv. verkondigd op het oude, goed bezochte internetforum van De Vrije Gedachte. Het bestuur hief dit forum, bij wijze van censuur, in maart 2010 op. Daarna volgden tal van perikelen met als sluitstuk het royement van Lex Hagenaars tijdens de ALV van 21 april jl. Klik hier voor perikelen rondom het Freethinker Forum.

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, “Fatsoen. Niet doen!”, Nieuwsbrief voor vrijdenkers, eerste jrg., nr. 1, juli 2010, pp. 1-5

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, “Lezen met rode oortjes”, Nieuwsbrief voor vrijdenkers, eerste jrg., nr. 2, aug. 2010, pp. 1

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, “Zwartboek”. Uitgereikt tijdens de bijeenkomst “Fatsoen. Niet doen!” Discussiebijeenkomst over politieke correctheid binnen De Vrije Gedachte d.d. zaterdag 28 augustus 2010 te Utrecht (De Poort van Kleef).

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, “Het conflict. Waar gaat het eigenlijk om?”, Nieuwsbrief voor vrijdenkers, eerste jrg., nr. 3, sept. 2010, pp. 1

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, “Bestuursvoorstel verhuizing en opheffing vrijdenkersbibliotheek hoort thuis in jaarvergadering”, Nieuwsbrief voor vrijdenkers, tweede jrg., nr. 1, jan. 2011, pp. 1

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, “Floris van den Berg, moralist met dubbele moraal”, Nieuwsbrief voor vrijdenkers, tweede jrg., nr. 2, feb. 2011, pp. 3

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, “Jan Bontje, Enno Nuy en het mysterie van de Turkse hackers”, Nieuwsbrief voor vrijdenkers, tweede jrg., nr. 3, mrt. 2011, pp. 1

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, “Hoe Anton van Hooff de vrijheid van meningsuiting om zeep helpt”, Nieuwsbrief voor vrijdenkers, mrt. 2011, extra editie, pp. 1

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff, “Crisis bij De Vrije Gedachte”, Nieuwsbrief voor vrijdenkers, tweede jrg., nr. 4, aug. 2011, pp. 3