de verloedering van het onderwijs

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor fred neerhoff » ma 02 jul 2018, 14:47

Dat het onderwijs in Nederland alarmerend daalt in kwaliteit weet iedereen. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/11/in ... m=20180412

Alleen een nitwitt als de voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller ontkent dit. https://www.vo-raad.nl/nieuws/conclusie ... -onterecht

Verder blijft ook de onderwijsinspectie schromelijk in gebreke. https://www.trouw.nl/home/had-de-onderw ... ~a8f260ef/
fred neerhoff
 
Berichten: 4142
Geregistreerd: di 13 dec 2011, 09:55

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor hagenaars » di 03 jul 2018, 08:21

Ik vind het hele systeem zwaar beneden de maat. Het begint al bij de docenten die kennelijk jarenlang de boel flesten. Vallen er nu ontslagen?, ik zou zeggen aan de slag, een strafontslag zodat een aanstelling bij een andere instelling niet mogelijk is. Maar ook de directies, waaraan men de jongeren toevertrouwt moeten boeten en ook hier door een ontslag. Ten slotte zal de baas van het kermisspul de zak moeten krijgen. Weg met Rosenmöller.
hagenaars
 

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor David Bakker » di 03 jul 2018, 08:45

Dit schreef ik in 2007 voorafgaande aan de oprichting van de zogeheten Scholingsboulevard in Enschede:

De Scholingsboulevard. Een nieuwe onderwijsramp?
U woont in de Helmerhoek en uw kinderen gaan misschien nog naar één van de basisscholen in de wijk. Lekker knus. Toch komt onvermijdelijk het moment dat zij de grote boze wereld van het voortgezet onderwijs zullen betreden. En dan komt u voor de keuze te staan: Het Stedelijk Lyceum of Het Bonhoeffer College, waarbij u weer kunt kiezen tussen de verschillende locaties van beide onderwijsconglomeraties.
Het onderwijs, met name het voortgezet onderwijs, verkeert in een crisis. Oorzaak daarvan zijn de vele onderdacht doorgevoerde onderwijshervormingen van de laatste jaren. Inmiddels is het al zo ver dat men in België, als het over onderwijs gaat, waarschuwt voor ‘Hollandse toestanden’. Vooral het zogenoemde ‘Nieuwe Leren’ heeft voor veel beroering gezorgd. Het Nieuwe Leren houdt veel meer verantwoordelijkheid in voor de puberende leerling, die deze vrijheid vaak niet aan kan. Leren plannen en verantwoording nemen voor je eigen leerproces past niet bij hun leeftijd. De meeste leerlingen vragen om duidelijkheid, om grenzen en houvast.
De onderwijscrisis lijkt niet aan Enschede te zijn voorbij gegaan. In de Atlas voor Gemeenten 2006, die de 50 grootste gemeenten van Nederland met elkaar vergelijkt, staat Enschede voor wat betreft de gemiddelde kwaliteit van het voortgezet onderwijs op een povere 39e plaats.
Ouders van kinderen die in aanmerking komen voor het VMBO moeten extra gaan opletten. De eerste twee jaren van het VMBO kunnen nog worden doorgebracht worden op een kleine plezierige vestiging van ‘Het Stedelijk’ of ‘Bonhoeffer’. Vanaf klas 3 is er straks geen keus meer en gaat uw kind naar de Scholingsboulevard, een samenwerkingsverband van ‘Het Stedelijk’, ‘Bonhoeffer’ en ROC van Twente. Ook de gemeente Enschede participeert door meer dan 40 miljoen euro te investeren. De Scholingsboulevard is bedoeld om schooluitval te verminderen en te zorgen voor een betere aansluiting met het MBO. De vraag die rijst is hoe het zit met de aansluiting tussen VMBO-T (voorheen mavo) en de havo. Sinds de invoering van het VMBO blijken er minder leerlingen succesvol door te stromen naar havo. De Scholingsboulevard vergroot de afstand tussen VMBO-T en havo. De tweedeling in het onderwijs tussen enerzijds VMBO en havo/vwo anderzijds lijkt hiermee een feit.
Terwijl iedereen in Nederland er langzamerhand van doordrongen is dat het welzijn van leerlingen gedijt bij onderwijs op kleinschalig niveau, denkt Enschede met deze nieuwe onderwijsfabriek - beoogd aantal leerlingen 3000 - in positieve zin vooruit te lopen op de rest van Nederland. Maar laten we eerlijk zijn. Investeren in het onderwijs is natuurlijk prima, maar het gaat hier wel om een experiment, een volkomen tekentafelconcept, waarvan onzeker is of het in de praktijk werkt.
‘Het Stedelijk’ (met name locatie Zuid) sloeg al eerder met een zak subsidiegeld aan het experimenteren: een te drastische invoering van het Nieuwe Leren, huiswerkvrij systeem etc. Net als nu bij de Scholingsboulevard werden destijds mooie woorden gesproken om het experiment aan de man te brengen. Wie het recente rapport (periodiek kwaliteitsonderzoek) van de onderwijsinspectie over Het Stedelijk Lyceum – locatie Zuid heeft gelezen weet dat het geëxperimenteer de onderwijskwaliteit niet ten goede is gekomen (dit rapport kunt u downloaden op www.onderwijsinspectie.nl). Het rapport vermeldt dat havo en vwo van deze school bij de landelijke centrale examens aanzienlijk lager scoren dan het landelijk gemiddelde. Door het schoolonderzoek makkelijk te maken valt het slagingspercentage niet al te laag uit. Zo is bijvoorbeeld op het vwo voor wiskunde het schoolexamencijfer meer dan een punt hoger dan het centraal examencijfer. Wat ook opvalt is dat de vwo centraal examencijfers voor Engels beneden het landelijk gemiddelde liggen. Het hippe tweetalige onderwijs van ‘Het Stedelijk’ is dus niet zaligmakend.
Maar mensen wees niet getreurd. We staan met onderwijs dan wel op plaats 39, maar we zijn toch maar mooi sportstad nr. 1 van Nederland. Tja, wat is nou belangrijk?


Dit is hoe het afliep: https://www.tubantia.nl/enschede/scholi ... ~a2b6500e/
David Bakker
Beheerder
 
Berichten: 1199
Geregistreerd: ma 28 nov 2011, 00:35

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor fred neerhoff » di 03 jul 2018, 10:01

Het Enschedese voorbeeld is illustratief voor de politici en beleidsmakers van het zogenaamde 'Nieuwe Leren' in ons land: incompetent, hypocriet en laf.
fred neerhoff
 
Berichten: 4142
Geregistreerd: di 13 dec 2011, 09:55

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor hagenaars » di 03 jul 2018, 10:26

Ik moest het even opzoeken.
Het nieuwe leren is een Nederlands onderwijsconcept waarbij van leerlingen wordt gevraagd zelf verantwoordelijkheid te leren, samen met anderen. Er worden daarbij alternatieve wijzen van beoordelen gehanteerd. Veel middelbare scholen kiezen ervoor om zich te onderscheiden in de onderwijsmarkt om de huidige concurrentie om leerlingen het hoofd te bieden.
De nieuwe onderwijsvormen waarmee de scholen experimenteren zijn bijvoorbeeld vraaggestuurd, projectgestuurd, probleemgestuurd, opdracht gestuurd, ervaringsgericht en competentiegericht onderwijs.
Voor- en tegenstanders.
Sommige voorstanders zetten zich tegen het traditioneel leren af. Zij zien het oude leren puur als klassikaal onderwijs. Andere voorstanders wijzen erop dat leren meer is dan het vergaren van kennis.
Tegenstanders wijzen naar beperkt wetenschappelijk onderzoek dat slechts gematigd positieve resultaten laat zien. Deze resultaten zijn volgens hen voor velerlei conclusies uitlegbaar. Men stelt dat het “nieuwe leren” te weinig aan kennisoverdracht doet en leerlingen te weinig stuurt.
Voor kinderen met leer- en gedragsproblemen wordt doorgaans gesteld dat het nieuwe leren af te raden is. Zij zijn niet in staat om het eigen leerproces te organiseren en hebben vaak meer behoefte aan instructie en begeleiding van een leerkracht, omdat leren bij hen niet vanzelf gaat. De vraag wordt ook gesteld of kinderen in staat zijn om zelfstandig het niveau te bereiken zoals dat in de kerndoelen is vastgelegd. De leerling heeft tenslotte geen inzicht in de leerlijnen en deze kerndoelen. Ook wordt betwijfeld of kinderen in de basisschoolleeftijd in staat zijn om een dergelijke verantwoordelijkheid te dragen voor het organiseren en plannen van het eigen leerproces.
hagenaars
 

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor fred neerhoff » di 03 jul 2018, 15:07

Het ging niet slechts mis met het 'Nieuwe Leren' maar ook op andere fronten dendert de kwaliteit naar beneden, zie bijvoorbeeld https://www.elsevierweekblad.nl/nederla ... els_3jul18

En dat alles is slechts het topje van de ijsberg: ook op HBO's is sprake van dramatische niveau-verlaging (gepaard gaande met een omgekeerd evenredige status-verhoging!), vooral in de sociale sector. Op universiteiten idem dito. Overvolle collegezalen bij mediastudie's zorgen voor de financiële input, terwijl niemand zit te wachten op deze nep-academische specialisatie. Dezelfde perverse financiële prikkel dicteert dat het Engels op universiteiten min of meer verplicht wordt. (Want dat trekt betalende buitenlandse studenten!) Een Nederlandse student in de Nederlandse taalkunde krijgt colleges en verplichte studieboeken in het Engels!
fred neerhoff
 
Berichten: 4142
Geregistreerd: di 13 dec 2011, 09:55

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor hagenaars » wo 04 jul 2018, 06:54

Je noemt een paar in het oog springende decadenties. Wie is de schuld, hoe komt het? De inspectie waarschuwde vorig jaar al: "Het onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gaat steeds verder achteruit, constateert de inspectie in het rapport Staat van het Onderwijs 2016/2017. Volgens de onderwijsinspectie glijdt het onderwijsniveau af en zijn de prestaties van leerlingen de afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald: "Dat is uniek en reden tot zorg."
Daarnaast dreigt het gevaar van ongelijke kansen doordat de kwaliteitsverschillen tussen scholen steeds meer toenemen. De etnische segregatie neemt af, maar de tweedeling op basis van opleiding en inkomen van de ouders neemt toe.
De inspectie is verder kritisch over de manier waarop het onderwijs zelf en de overheden proberen het tij te keren; scholen benutten niet genoeg de eigen mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren en de overheid stuurt niet voldoende.
Buitenland doet het steeds beter
De prestaties van de leerlingen in Nederland zijn vergeleken met hun leeftijdgenoten in het buitenland. Zij doen het juist steeds beter. De stagnatie en daling zitten bij basisschoolleerlingen in taal, rekenen, cultuureducatie, natuur en techniek, burgerschaps- en bewegingsonderwijs. De inspectie ziet de laatste twee jaar ook steeds meer leerlingen van de basisschool komen die niet goed kunnen lezen."

Mijn devies, de inspectie moet niet zeuren maar aanpakken die snottebel. Ze hebben de bevoegheid en ook de plicht.
hagenaars
 

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor fred neerhoff » wo 04 jul 2018, 09:35

Wegens bezuinigingen (neo-liberalisatie!) toetst de Inspectie van het Onderwijs nog slechts marginaal: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/26/de ... k-a1607952 (NB De VO-raad van de vermaledijde Paul Rosenmöller faciliteert al deze wantoestanden!)
fred neerhoff
 
Berichten: 4142
Geregistreerd: di 13 dec 2011, 09:55

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor David Bakker » wo 04 jul 2018, 11:34

fred neerhoff schreef:Het ging niet slechts mis met het 'Nieuwe Leren' maar ook op andere fronten dendert de kwaliteit naar beneden, zie bijvoorbeeld https://www.elsevierweekblad.nl/nederla ... els_3jul18

En dat alles is slechts het topje van de ijsberg: ook op HBO's is sprake van dramatische niveau-verlaging (gepaard gaande met een omgekeerd evenredige status-verhoging!), vooral in de sociale sector. Op universiteiten idem dito. Overvolle collegezalen bij mediastudie's zorgen voor de financiële input, terwijl niemand zit te wachten op deze nep-academische specialisatie. Dezelfde perverse financiële prikkel dicteert dat het Engels op universiteiten min of meer verplicht wordt. (Want dat trekt betalende buitenlandse studenten!) Een Nederlandse student in de Nederlandse taalkunde krijgt colleges en verplichte studieboeken in het Engels!


Waarom is financiering naar kwantiteit ingevoerd? Wat is de achterliggende gedachte? Als je iedereen een diploma geeft kweek je brave burgers?
David Bakker
Beheerder
 
Berichten: 1199
Geregistreerd: ma 28 nov 2011, 00:35

Re: de verloedering van het onderwijs

Berichtdoor hagenaars » wo 04 jul 2018, 11:34

Bezuinigingen zijn een smoesje, de inspectie heeft bevoegdheden en taken. En een bevoegdheid is een verplichting, Rosenmöller kan de inspectie niet dwingen. Het punt is naar mijn mening, dat de inspectie liever lui was dan moe.
hagenaars
 

VorigeVolgende

Keer terug naar Vrijdenkerij

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast